Drobečková navigace

Úvodní stránka > Aktuality > Mapování hranic pozemků

Mapování hranic pozemkůDatum konání:
23.5.2017

V Opatově začíná mapování hranic pozemků v zastavěné části obce

Jedná se společně s pozemkovými úpravami o nejpřesnější formu obnovy katastrálního operátu. Výsledkem má být nová digitální mapa, která bude odpovídat skutečné situaci v obci. Činnost je to časově velmi náročná, mapování je naplánováno na tři roky. V letošním a příštím roce komise složená ze zaměstnanců katastrálního pracoviště ve Svitavách (p. Rybičková - předseda komise, p. Lukeš) a ze zástupců obce (p. Petruň a p. Votroubek) obejde s vlastníky hranice jejich pozemků, které viditelně označí a odsouhlasí svým podpisem v soupise nemovitostí. Komise zároveň na místě určí skutečný druh pozemku, který se může lišit od druhu pozemku evidovaného v katastru nemovitostí, vyšetří změny obvodů staveb a dvorů na stavebních parcelách. Výhodou pro vlastníky bude, že drobné změny v rámci stavební parcely si nebudou muset nechat zapisovat do katastru geometrickým plánem a listinami, které by si (pokud by neproběhlo mapování), musel vlastník na svoje náklady opatřit.

Pokud komise ale vyšetří stavby, které podléhají zápisu do katastru, zapsané nejsou a stojí na jiném druhu pozemku než stavebním, bude vlastníky vyzývat k odstranění nesouladů s údaji katastru a geometrický plán a listiny bude třeba do stanoveného termínu doložit. V případě zaplocení do sousedního vlastnictví, zaplocenou část komise oddělí, oparceluje a vlastníci opět ušetří za geometrický plán a k budoucímu vypořádání vlastnictví bude stačit katastru doložit pouze právní listinu.

Šetření hranic s prvními vlastníky začíná v úterý 23. 5. 2017 na dolním konci obce a na tento rok je naplánována část od dolního konce po mysliveckou chatu. Vlastníci se o šetření hranic svých parcel dozví minimálně s týdenním předstihem v doporučeném dopise, ve kterém bude uveden přibližný čas, kdy komise dojde k jejich parcelám. Ráda bych zdůraznila, jak je důležitá přítomnost vlastníků. Šetřící komise může bez přítomnosti vlastníka vyšetřit hranice sama. Není nutné mít v soupise nemovitostí vlastníka podepsaného. Určitě se mnou budete ale souhlasit, že průběh vlastnických hranic odsouhlasený sousedícími vlastníky lépe zabrání do budoucna možným konfliktům o určení vlastnictví. Komise má ze zákona o zeměměřictví právo vstupovat na pozemky i do uzavřených dvorů a na Vaše požádání se zaměstnanci katastrálního pracoviště prokáží úředním průkazem ke vstupu na nemovitosti.

Pokud hranici netvoří např. plot, obrubník, kraj asfaltu, zdivo stavby, je třeba jiným vhodným způsobem označit hranice. Obec nakoupila plastové mezníky, jimiž se budou hranice pozemků označovat.

 

Ing. Eva Kunčáková, vedoucí oddělení aktualizace katastru nemovitostí, Katastrální pracoviště Svitavy