2008

 

Vyhlášky na nařízení obce

Název vyhlášky  Účinnost

Obecně závazná vyhláška č. 1/2007 list 1, list 2

15.2.2007
Obecně závazná vyhláška č. 2/2007 list 1, list 2, list 3 15.2.2007
Obecně závazná vyhláška  o místních poplatcích č. 1/2008 list 1, list 2, list 3, list 4 10.7.2008
Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 10.7.2008
Obecně závazná vyhláška č. 3/2008 10.7.2008

Usnesení zastupitelstva a rady obce

Hlavní závěry Datum
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce 13.2.2008
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce list 1 list 2 16.4.2008
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce list 1 list 2 25.6.2008
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce list 1, list 2, list 3 27.8.2008
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce list 1, list 2 5.11.2008
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce list 1, list 2 10.12.2008
   

Veřejné vyhlášky

Název vyhlášky Vyvěšeno Svěšeno
Veřejná vyhláška o zahájení správního řízení 11.8.2008  
Veřejná vyhláška o zahájení správního řízení 11.8.2008  
Veřejná vyhláška o zahájení správního řízení 11.8.2008  
Veřejná vyhláška o zahájení správního řízení 11.8.2008  
Rozhodnutí č.j.001/08 list 1, list 2 26.8.2008  
Rozhodnutí č.j. 002/08 list 1, list 2 26.8.2008  
Rozhodnutí č.j. 003/08 list 1, list 2 26.8.2008  
Rozhodnutí č.j. 004/08 list 1, list 2 26.8.2008  
Vodafone - rozhodnutí o umístění list 1, list 2 16.9.2008  
Veřejná vyhláška 9.12.2008  
   

Oznámení - prodej pozemků a nemovitostí

Oznámení Vyvěšeno  Svěšeno
Oznámení o prodeji pozemků a nemovitostí 4.3.2008 19.3.2008
Oznámení o prodeji pozemků a nemovitostí 4.3.2008 19.3.2008
Oznámení o prodeji pozemků a nemovitostí 4.3.2008 19.3.2008
Oznámení o prodeji pozemků a nemovitostí 4.3.2008 19.3.2008
Oznámení o prodeji pozemků a nemovitostí 4.3.2008 19.3.2008
Oznámení o prodeji pozemků a nemovitostí 4.3.2008 19.3.2008
Oznámení o prodeji pozemků a nemovitostí 4.3.2008 19.3.2008
Oznámení o prodeji pozemků a nemovitostí 4.3.2008 19.3.2008
Oznámení o prodeji pozemků a nemovitostí 4.3.2008 19.3.2008
Oznámení o prodeji pozemků a nemovitostí 4.3.2008 19.3.2008
Oznámení o prodeji pozemků a nemovitostí 4.3.2008 19.3.2008
Oznámení o prodeji pozemků a nemovitostí 4.3.2008 19.3.2008
Oznámení o prodeji pozemků a nemovitostí 4.3.2008 19.3.2008
Oznámení o prodeji pozemků a nemovitostí 4.3.2008 19.3.2008
Oznámení o prodeji pozemků a nemovitostí 4.3.2008 19.3.2008
Oznámení o prodeji pozemků a nemovitostí 4.3.2008 19.3.2008
Oznámení o prodeji pozemků a nemovitostí 4.3.2008 19.3.2008
Oznámení o prodeji pozemků a nemovitostí 13.4.2008 28.4.2008
Oznámení o prodeji pozemků a nemovitostí st.p. 258/1 13.8.2008 28.8.2008
Oznámení o prodeji pozemků a nemovitostí 6390 - část 13.8.2008 28.8.2008
Oznámení o prodeji pozemků a nemovitostí list 1, list 2 15.8.2008 15.9.2008
Oznámení o prodeji pozemků a nemovitostí 4292/87 12.8.2008 28.8.2008
Oznámení o výběrovém řízení 1, 2, 3, 4 18.8.2008 11.9.2008

Územní plán obce Opatov - změna č.1 Vyvěšeno Svěšeno
Veřejná vyhláška 24.7.2008 10.9.2008
Oznámení 24.7.2008

10.9.2008

Grafická část - hlavní výkres a základní členění 24.7.2008 10.9.2008
Grafická část - technické vybavení 24.7.2008 10.9.2008
Grafická část - veřejně prospěšné stavby 24.7.2008 10.9.2008
Grafická část - zábory 24.7.2008 10.9.2008
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 6.11.2008 20.11.2008
Veřejně prospěšné práce    

 

Oznámení - ostatní

Oznámení Vyvěšeno Svěšeno
Oznámení - volby 18.8.2008 27.8.2008
Oznámení o veřejném zasedání zastupitelstva 18.8.2008 27.8.2008
Bioplynová stanice Opatov list 1 list 2 7.8.2008 22.8.2008
Oznámení o uložení písemnosti 21.8.2008 4.9.2008
Závěr zjišťovacího řízení - Větrné elektrárny Opatov 1, 2, 3, 4, 5 22.8.2008 8.9.2008
Volby do zastupitelstva Pardubického kraje
Zahájení kolaudačního řízení str. 1, 2, 3 4.12.2008 6.1.2009
Zahájení kolaudačního řízení str. 1, 2, 3 4.12.2008 6.1.2009

 

Výběrová řízení

Předmět VŘ Datum

..... výběrová řízení v současné době nejsou vypsaná .....