Drobečková navigace

Úvodní stránka > Dokončené investiční akce > 2008

Investiční akce 2008

 

 

 

Oprava a nátěr fasády ZŠ

 
→termín: srpen 2008 - září 2008
→oprava fasády a výměna oken
→celkový rozpočet: 600 000,- Kč
→dodavatel akce: DOLESTAV Svitavy
                        : IPAK Radiměř     
DSC_0397.JPG
 
 
srpen 2008
  
srpen 2008
  
Opatov 001.jpg
  
obec 014.jpg
 
Oprava fasády, bytový dům č.p. 187 (bývalý OÚ)
 
→byla provedena výměna oken a vchodových dveří, oddrenážování celého domu,  instalována čistírna odpadních vod, oprava vnitřních chodeb a sklepů, oprava střechy a fasády, terénní úpravy atd.
→celkové náklady: 990 000,- Kč
→termín: listopad 2007- duben 2008
→dokončeno: červenec 2008
→dodavatel akce: STAVOSPOL Moravská Třebová
     
červenec 08
 
 
listopad 07
  
listopad 07
  
duben 08
  
červenec 08

 

Nákup traktoru John Deere pro TECHNICKÉ SLUŽBY OPATOV, s.r.o.

 

→cena: 1 800 000,- Kč
→dodavatel: firma Marek- zemědělská technika,s.r.o. (nejlepší cena ve výběrovém řízení)
→Zastupitelstvo obce schválilo nákup nového traktoru, protože stav současného traktoru již nevyhovuje (časté a nákladné opravy, výkon motoru atd.).
→Na nákup traktoru budou použity finanční prostředky, které obec obdržela za prodej pozemků určených na výstavbu obchvatu ( 1 350 000,- ) a za prodej traktoru Zetor 7341 ( 400 000,- ).
→datum dodání: červen 2008

 

 

Oprava (reklamace) a rozšíření tenisového kurtu

 

→celkové náklady: 400 000,- Kč (včetně 100 000,- Kč dotace od Pardubického kraje)
→termín: srpen 2008
→Reklamace spodní stavby tenisového kurtu, rozšíření o 150 m², výměna povrchu
→současný rozměr kurtu je 20x33 m
→dodavatel akce: TUBEKO SPORT Nové Strašecí                                                                   → v sezóně lze pronájem kurtu domluvit se správcem, viz  zde

     
 
 
původní stav
  
  
  

Nákup kontejnerů

 

→ nákup velkoobjemových kontejnerů na komunální odpad
→ 10 kusů
→ celková cena 600 000,- Kč

→ nákup kontejnerů na tříděný odpad
→ 12 kusů
→ celková cena 140 000,- Kč

 

 

Větrné elektrárny

 

→v současné době se zastupitelé zabývají možností výstavby větrných elektráren
→obyvatelé Opatova byli se záměrem seznámeni a mohli se vyjádřit formou ankety (ze 380 anketních lístků se vrátilo 110, z toho 106 bylo pro výstavbu a 4 proti)
→dne 20.3. 2008 proběhlo veřejné zasedání se zástupci obce, firmy S&M Jevíčko a České spořitelny, kterého se zúčastnilo asi 50 občanů Opatova. Diskuze se týkala ekonomických a technických  otázek výstavby větrných elektráren
→v červeneci 2008 byl zpracován EKOAUDIT VĚTRNÉ ELEKTRÁRNY OPATOV

NOVÉ INFORMACE : dle původního výkladu stavebního zákona byly VE považovány za infrastrukturu a nemusely být proto vyznačeny v územním plánu obce - dle nového výkladu toto platí pouze pro obce, které ÚPO nemají. Vzhledem k tomu, že obec Opatov má platný územní plán a VE v něm vyznačeny nejsou, museli bychom nejdříve provést změnu ÚPO, dále územní a stavební řízení, což by při současném odporu různých sdružení proti výstavbě VE trvalo 4 - 5 let s nejistým výsledkem, proto se nebudeme výstavbou VE dále zabývat. Děkujeme občanům za podporu tohoto plánu.

 

Stavba základnové stanice ( stožáru ) firmy Vodafone

Byl vydán souhlas se stavbou stožáru v blízkosti vodojemu. Pozemek je v majetku obce a firma Vodafone bude platit nájemné 50 000,- Kč/rok.