2010

Vyhlášky na nařízení obce

             Název vyhlášky Účinnost
Vyměření daně z nemovitosti na rok 2010  
Obecně závazná vyhláška str. 1, 2, 3, 4 1.1.2010
 
   

 

Usnesení zastupitelstva a rady obce

       Hlavní závěry Datum
Usnesení zastupitelstva obce 18.2.2010
Usnesení zastupitelstva obce 8.4.2010
Usnesení zastupitelstva obce 27.4.2010
Usnesení zastupitelstva obce 17.6.2010
Usnesení zastupitelstva obce 4.11.2010
Usnesení zastupitelstva obce 25.8.2010
 Usnesení zastupitelstva obce 8.10.2010
Usnesení zastupitelstva obce 25.11.2010
 Usnesení zastupitelstva   rozpočet na rok 2011  16.12.2010

 

Veřejné vyhlášky

Název vyhlášky Vyvěšeno  Svěšeno
Oznámení o zahájení správního řízení 27.4.2010 13.5.2010
Záměr kraje 18.8.2010 15.9.2010
Veřejná vyhláška 18.8.2010 2.9.2010
Veřejná vyhláška 18.8.2010 2.9.2010
Veřejná vyhláška 18.8.2010 2.9.2010
Veřejná vyhláška 7.9.2010 22.9.2010
Veřejná vyhláška - územní rozhodnutí 23.9.2010 8.10.2010
Usnesení - dražební vyhláška 14.10.2010 18.10.2010
Veřejná vyhláška - kolaudační rozhodnutí 9.11.2010 24.11.2010
Veřejná vyhláška o uložení písemnosti 19.11.2010 6.12.2010
Veřejná vyhláška - usnesení 18.11.2010 3.12.2010
Veřejná vyhláška o zahájení správního řízení 18.11.2010 3.12.2010

Oznámení - prodej pozemků a nemovitostí

        Oznámení Vyvěšeno Svěšeno
Oznámení o prodeji pozemků a nemovitostí 2.2.2010 18.2.2010
Oznámení o prodeji pozemků a nemovitostí 2.2.2010 18.2.2010
Oznámení o prodeji pozemků a nemovitostí 3.2.2010 2.6.2010
Oznámení o zamýšleném převodu a prodeji pozemků a nemovitostí 23.3.2010 9.4.2010
Veřejná vyhláška    
Oznámení o prodeji pozemků a nemovitostí 2.2.2010 19.2.2010

Oznámení o prodeji pozemků a nemovitostí

 

23.3.2010 9.4.2010

Veřejná nabídka pozemkù určených k převodu

6.9.2010 6.10.2010

Oznámení - ostatní

       Oznámení Vyvěšeno Svěšeno
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce 22.3.2010 9.4.2010
Oznámení o zahájení kolaudačního řízení 19.3.2010 6.4.2010
Závěrečný účet obce Opatov za rok 2009, str. 2 22.3.2010 9.4.2010
Parlamentní volby    
Parlamentní volby, 2 13.5.2010  
Oznámení o uložení písemnosti 11.5.2010 24.5.2010
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 7.5.2010 24.5.2010
Závěr zjišťovacího řízení str. 1, 2, 3, 4    
Informace volebním stranám 26.8.2010  
Oznámení o uložení písemnosti 30.9.2010 15.10.2010
Oznámení o uložení písemnosti 20.10.2010 5.11.2010
Nabídka pozemků PF ČR k náhradním restitucím 22.10.2010 22.11.2010
Rozhodnutí o ustanovení opatrovníka    
Oznámení o výběrovém řízení 15.11.2010 14.12.2010
 Posouzení vlivu na životní prostředí    

Výběrová řízení

Předmět výběrového řízení Vyhlášeno Ukončeno
Výzva k zadání veřejné zakázky 25.1.2010 10.2.2010
Výzva k zadání veřejné zakázky 1, 2, 3 31.8.2010 16.9.2010