Vyhlášky na nařízení obce

Název vyhlášky Účinnost
Obecně závazná vyhláška o místních poplatcích 1/2011  1.1. 2011
Obecně závazná vyhláška č. 2/2011 - Požární řád obce  13.12. 2011
Obecně závazná vyhláška č.3/2011, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů  1.1. 2012
   

 

Usnesení zastupitelstva obce

 

Hlavní závěry Datum
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce 10. 3. 2011
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce 26. 5. 2011
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce  28.6. 2011
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce 15. 9. 2011
Návr rozpočtu 2012  28.11.2011

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce

 24. 11. 2011

16.12. 2011

 

 

Veřejné vyhlášky

Název vyhlášky Vyvěšeno Svěšeno
Veřejná vyhláška o uložení písemnosti 2.2.2011 17.2.2011
Veřejná vyhláška - oznámení 7.2.2011 22.2.2011
Veřejná vyhláška - územní rozhodnutí 16.3.2011  
Veřejná vyhláška - projednání návrhu 25.3.2011 23.4.2011
Veřejná vyhláška 27.4.2011 27.5.2011
Veřejná vyhláška - zahájení územního řízení 29. 7. 2011 15. 8. 2011
Veřejná vyhláška, oprava 12. 8. 2011 29. 8. 2011
Dražební vyhláška 26. 8. 2011 14. 10. 2011
Veřejná vyhláška - zahájení územního řízení  2.1. 2012  17.1. 2012
     
   
   

Oznámení - prodej pozemků a nemovitostí

Oznámení Vyvěšeno Svěšeno
Prodej pozemků 11.5.2011 27.5.2011
Prodej pozemků a nemovitostí 13.6.2011 29.6.2011
Prodej pozemků a nemovitostí 13.6.2011 29.6.2011
Prodej pozemků a nemovitostí 7.11.2011 25.11.2011
   
   
     
     

Oznámení - ostatní

Oznámení Vyvěšeno Svěšeno
Závěrečný účet obce za rok 2010 22.2.2011

10.3.2011

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce 22.2.2011 10.3.2011
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí, druhá část, 28.4.2011 16.5.2011
Nařízení 12.5.2011 27.5.2011
Dražební vyhláška 27.5.2011 13.7.2011
Areál pro výrobu stavebních hmot, k. ú. Třebovice, zveřejnění doplněné dokumentace 22. 7. 2011 8. 8. 2011
Územní rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení 5.10. 2011 20.10. 2011
Mikroregion - návrh rozpočtu  9.11.2011  24.11.2011

 Posouzení vlivu na ŽP - Areál pro výrobu živičných směsí Třebovice

 4.11.2011  21.11.2011
Areál pro výrobu živičných směsí Třebovice - veřejné projednání  16.11.2011  2.12.2011
Usnesení - dražební vyhláška  18.11.2011  5.12.2011
Ustanovení opatrovníkem  21.11.2011  6.12.2011
Stanovisko krajského úřadu - areál pro výrobu živičných směsí Třebovice  2.1. 2012  17.1. 2012

Usnesení č.j. 201/12-2

MŽP - rozeslání a zveřejnění posudku o vlivech záměru na životní prostředí rychlostní silnice R35

MŽP - oznámení veřejného projednání posudku a současně dokumentace "Rychlostní silnice R35 v úseku MÚK Ostro - MÚK Staré Město"

 13.1. 2012

12.1. 2012

24.1. 2012

 30.1.2012

13. 2. 2012

8.2. 2012

Výběrová řízení

Předmět výběrového řízení Vyhlášeno Ukončeno
Výběrové řízení - Rekonstrukce restaurace Opatov 27. 5. 2011 15. 6. 2011
Výběrové řízení - Volnočasové centrum Opatov  9.11.2011  8.12.2011