Drobečková navigace

Úvodní stránka > Spolky > Myslivecké sdružení

Myslivecké sdružení Opatov

opatov

Základní informace                           

Myslivecké sdružení Opatov bylo založeno roku 1946. Ze zakládajících 7 členů se jejich počet  rozrostl až na současných 19.

Seznam členů: Bareš Z.                
  Bartoš P.
  Bartoš M.
  Doseděl K.
   
  Haňák M. - člen výboru
   
  Jánský K.
   
  Kopecký Z. - hospodář
  Kovář J.     
  Ing.Kovář P. - pokladník
  Kozubík J.
   
   
  Lidmila L.
  Magoč L.
  Magoč T.
   
   
  Mička S.
  Pár P. - jednatel
  MUDr. Páral J.
 

Šplouchal J.

   
  Vacek M.
  Vacek M. ml. - předseda

Honitba:

Jako zázemí MS byla v Opatově svépomocí pro potřebu schůzí a honů vybudována myslivecká chata, která byla dokončena v roce 1976. Za poplatek se pronajímá i občanům.

Pro výkon práva myslivosti vlastní myslivci lovecky upotřebitelné psy (v současné době 5 ohařů, 2 slídiče,2 retrívry,2 teriéry a 1 jezevčíka) .

Myslivci se nestarají jen o lovnou zvěř, ale snaží se i chránit zdejší krásnou přírodu.

Lovná zvěř

Dříve převažovala drobná zvěř (zajíc, koroptev, bažant, kachna), v 70. letech se začaly zcelovat zemědělské pozemky do velkých lánů, což mělo za následek zánik populace koroptví a úbytek zajíců a bažantů. Oproti tomu se zvedl stav srnčí a černé zvěře (prase divoké).

V současné době je zde hlavní lovnou zvěří prase divoké, srnčí zvěř a kachny (na kachny, které každý rok MS nakoupí jako kachňata -200-250 kusů- a vypustí na rybníky, se v září pořádají hony- o prvním kachním honu je zmínka ve foto kronice MS z roku 1975, srnčí a černá zvěř se loví individuálně). Zajíc a bažant se dnes neloví a MS se snaží o zvyšování populace zajíců. Po pět let probíhaly pokusy i o vysazení bažanta, ale upustilo se od nich, protože nebyly úspěšné - vzhledem k vysokému stavu predátorů. Z nich se v místní přírodě běžně vyskytuje liška, kuna lesní a skalní, vzácně i psík mývalovitý, tchoř, vydra a norek. 

V honitbě je vybudovaná síť krmných zařízení a soliště pro srnčí zvěř, krmelečky pro zajíce. Krmelce jsou rozděleny mezi jednotlivé členy, z nichž si každý zodpovídá za svůj úsek. Pro pozorování a lov zvěře je vybudováno asi 20 kazatelen.

Během zimního období se provádí ozdravování srnčí zvěře, do nedávné minulosti se roznášely také vakcíny proti vzteklině, což v současnosti zajišťuje letecky stát.

Akce

  • každý měsíc členská schůze MS
  • jednou za rok slavností Výroční schůze (s účastí členů rodin, známých)
  • v září 1-2 kachní hony (odlov 100-150 kachen za účasti až 80 myslivců)
  • v lednu Myslivecký ples (vynikající zvěřinová kuchyně, bohatá tombola a výborná hudba jsou tradičně velkým lákadlem pro návštěvníky)

 

místní honitba