Drobečková navigace

Úvodní stránka > Obecní knihovna > O knihovně

O knihovně

Obecní knihovna v Opatově je základní knihovnou obce ve smyslu Zákona č. 257/2001 Sb. o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon). Posláním knihovny je přispívat rozvoji kultury a vzdělání v obci. Veřejné knihovnické a informační služby poskytuje knihovna bezplatně.

Knihovna je registrována na MK ČR pod registračním číslem 1562. Tato registrace je podmínkou pro to, aby mohly být obecní knihovně poskytovány knihovnické služby v rámci regionálních funkcí. Obecní knihovna v Opatově patří mezi knihovny obvodu Svitavy, kterým

poskytuje služby Městská knihovna ve Svitavách (pověřená knihovna).

Knihovna se nachází v budově obecního úřadu, Opatov 159.

SLUŽBY

 Knihovna poskytuje tyto služby:

 - půjčování knih z vlastního fondu a také ze souborů knih z výměnného fondu

Městské knihovny ve Svitavách

KNIHOVNICE

Libuše Barešová a Vlasta Jirušová