obec Opatov

Oznámení o možnosti seznámit se s návrhem plánu péče pro navrhované zvláště chráněné území - přírodní rezervaci Psí kuchyně

Vyvěšeno: 14. 01. 2015

Sejmuto: 30. 01. 2015

Přiložené dokumenty: