obec Opatov

Život v Opatově

V obci je aktivních několik spolků, kulturní komise při obecním úřadě a od roku 2012 funguje volnočasové centrum.

Kulturní komise pořádá v průběhu roku několik akcí pro děti, např. Mikulášskou diskotéku s nadílkou, Velikonoční maškarní diskotéku, Dětský den. Pro dospělé zajišťuje divadelní představení, setkání seniorů, Vánoční koncert v kostele... V rámci volnočasového centra se mimo pravidelných akcí (např. mateřské centrum) pořádají příměstské tábory, zájezdy na muzikály, Floru Olomouc, atd. Více se o aktuálních pořádaných akcích dozvíte vždy v aktualitách a obecních zpravodajích, na ty již proběhlé se můžete podívat ve fotogalerii a videogalerii.

Dlouhou tradici má v Opatově Vítání občánků. Již od od r. 1956 se několikrát ročně do života obce slavnostně vítají nově narozené děti.

Od roku 2012 je v obci v provozu nově zrekonstruovaná restaurace s bowlingem Opatovská hospoda. Jejím majitelem a provozovatelem je obec Opatov.

V kostele sv. Antonína, opata, který je nejstarší stavbou v Opatově, se pravidelně konají bohoslužby a v květnu pouť, která je hojně navštěvovaná nejen místními.

Myslivecké sdružení Opatov, nyní spolek, bylo založeno v roce 1946. V okolí Opatova jsou rozlehlé lesy bohaté na zvěř (srnčí, prase divoké) a tři rybníky, kde místní myslivci v září pořádají hon na kachny. V lednu se tradičně koná Myslivecký ples.

V obci je velmi aktivní i Sbor dobrovolných hasičů, který se mimo "hasičské" práce podílí na organizaci různých obecních akcí nebo je jeho členové i sami pořádají. 

V průběhu posledních let se stalo známým a velmi oblíbeným motokrosové závodiště. Závodníci zde mohou dvakrát týdně trénovat a několikrát za rok AMK Opatov připravuje motokrosové závody.

V Opatově jsou také organizováni včelaři.

Fotbalové mužstvo TJ Sokol Opatov hraje okresní přebor. Mimo pravidelných zápasů v sezóně, kdy se na fotbalovém hřišti schází místní fanoušci, v létě pravidelně pořádá turnaj v minikopané a na jaře zábavu Šibřinky. TJ Sokol Opatov se velmi dobře stará i o své nejmenší hráče a tím si vychovává nové nadějné fotbalisty.

Po 30 letech byla obnovena tradice hokeje v Opatově. Hokejové mužstvo Bílí hadi hraje již několikátou sezónu Městskou hokejovou ligu v Litomyšli.

Každé pondělí se v tělocvičně ZŠ hraje volejbal. Také je tu dvakrát týdně cvičení pro ženy.

V obci je  a a školní jídelna, kde se vaří i pro místní důchodce (nemohoucím spoluobčanům zajišťuje OÚ rozvoz obědů).
Mimo různých akcí a zájmových kroužků pro své žáky, zve ZŠ a MŠ spoluobčany v průběhu roku např. na Vánoční dílny, Školní akademii, ... Děti ze ZŠ a MŠ se svým vystoupením podílí i na slavnostní atmosféře Vítání občánků.

V roce 2003 se začalo rozvíjet partnerství s italskou obcí Drezzo, která se v roce 2015 spojila s okolními obcemi a vytvořila obec Colverde. Partnerství i nadále pokračuje.