obec Opatov

Rekonstrukce přírodovědné a IT učebny na ZŠ Opatov

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR IROP

Cílem projektu je zvýšit kvalitu dosavadního vzdělávání na Základní škole a Mateřské škole Běly Jensen, Opatov, a to prostřednictvím rekonstrukce a modernizace odborných učeben přírodních věd a informatiky. Do nových odborných učeben bude pořízeno vybavení. Všechny modernizované prostory budou bezbariérově dostupné.

Projekt je spolufinancován prostřednictvím evropských strukturálních fondů, Integrovaného regionálního operačního programu za podpory MAS Svitava.

Na projekt je poskytnuta finanční podpora ve výši 2 660 000,00 Kč.