obec Opatov

Videogalerie

Účastníci akcí pořádaných obcí Opatov (tj. včetně volnočasového centra, knihovny a Opatovské hospody) souhlasí s pořízením foto/video dokumentace a jejím zveřejněním na oficiálních kanálech obce Opatov (webová a facebooková stránka, vývěsky, zpravodaj). Případný nesouhlas je možné sdělit na tel. 736 270 717.