obec Opatov

Obec Opatov - záměr prodeje dle stávající smlouvy o nájmu bytu a smlouvy o budoucí kupní smlouvě

Vyvěšeno: 25. 03. 2015

Sejmuto: 10. 04. 2015

Přiložené dokumenty: