obec Opatov

Spolky


V obci je aktivních několik spolků a kulturní komise při obecním úřadě.

Kulturní komise pořádá v průběhu roku několik akcí pro děti ( Mikulášskou a Velikonoční diskotéku s nadílkou, Dětský den, popř. Pochod Opatovem, zájezd do ZOO apod. ). Pro dospělé zajišťuje divadelní představení, dvě zábavy ročně, Vánoční koncert v kostele...

V Opatově se od r. 1956 několikrát ročně do života obce slavnostně vítají nově narozené děti.

V kostele sv. Antonína, který je nejstarší stavbou v Opatově, se pravidelně konají bohoslužby a v květnu pouť, která je hojně navštěvovaná nejen místními.

V roce 1991 byl založen Klub důchodců, jehož členové se pravidelně schází, oslavují společně narozeniny a pořádají různé výlety.

Myslivecké sdružení Opatov bylo založeno v roce 1946 a v současné době má 28 členů. V okolí Opatova jsou rozlehlé lesy bohaté na zvěř ( srnčí, prase divoké ) a tři rybníky, kde místní myslivci v září pořádají hon na kachny. V lednu se tradičně koná Myslivecký ples.

V obci je aktivní i Sbor dobrovolných hasičů.

Také je tady zajímavý areál pro terénní motorky. Závodníci zde mohou dvakrát týdně trénovat a několikrát za rok AMK Opatov připravuje motokrosové závody.

V Opatově jsou také organizováni včelaři a chovatelé, kteří každoročně pořádají Výstavu drobného domácího zvířectva.

Fotbalové mužstvo TJ Sokol Opatov hraje okresní přebor. Mimo pravidelných zápasů v sezóně, kdy se na fotbalovém hřišti schází místní fanoušci, pravidelně ( 5. a 6.7. ) pořádá turnaj v minikopané a na jaře zábavu Šibřinky.

Po 30 letech byla obnovena tradice hokeje v Opatově. Hokejové mužstvo Bílí hadi hraje Městskou hokejovou ligu v České Třebové.

Každé pondělí se v tělocvičně ZŠ hraje volejbal. Také je tady dvakrát týdně cvičení pro ženy.

V obci je ZŠ a MŠ, nově rekonstruovaná jídelna, kde se vaří i pro místní důchodce ( nemohoucím spoluobčanům zajišťuje OÚ rozvoz obědů ). Mimo různých akcí a zájmových kroužků pro své žáky, zve ZŠ a MŠ spoluobčany v průběhu roku např. na Vánoční dílny a besídku, vystoupení u příležitosti Dne matek, na Den otevřených dveří. Děti ze ZŠ a MŠ se svým vystoupením podílí i na slavnostní atmosféře Vítání občánků.

V roce 2003 se začalo rozvíjet partnerství s italskou obcí Drezzo, které stále trvá.

Společenský život je bohatý, jak vyplývá z výše uvedeného, ale jistě nepokrývá zájmy všech obyvatel obce. Proto se dobrovolnosti meze nekladou a každá snaha o jeho zpestření je vítána.