obec Opatov

Obecní knihovna

 sídlo: Opatov 159, 569 12 (budova obecního úřadu)

knihovnice: Vlasta Jirušová, tel. 732 220 796

otevírací doba: čtvrtek 14 – 17 h 

 

Aktuálně

  • Velká čtenářská soutěž opatovské knihovny pro děti a mládež začíná 7. 11. 2019 a končí 7. 5. 2020. V průběhu šesti měsíců děti (ve čtyřech kategoriích) čtou knihy z připraveného seznamu téměř stovky knih a soutěží, kdo jich přečte nejvíce. Letos máme i zvláštní kategorii, které se mohou zúčastnit celé třídy. Jedinou podmínkou účasti v soutěži je registrace v naší knihovně. Přesná pravidla najdete v knihovně, v ZŠ a na webových stránkách obce. Všem účastníkům držíme palce :-)!

    Jedna ze tříd místní MŠ se pod vedením p. uč. M. Tesařové se ve spolupráci s knihovnou účastní celostátního projektu Celé Česko čte dětem, už proběhla třetí hodina a děti to moc baví!

    Knihovna bude mít otevřeno i přes vánoce, tj. i ve čtvrtek 26. 12.!

     

  •  
  • Fotky z akcí najdete zde:

https://www.obecopatov.cz/254-fotky-z-akci#main_content

a videa zde:

https://www.obecopatov.cz/252-videogalerie#main_content

 

Služby

půjčování knih z vlastního fondu a také ze souborů knih z výměnného fondu Městské knihovny ve Svitavách

Seznam knih

Zde najdete všechny knihy, které si můžete v obecní knihovně půjčit: https://booksy.tritius.cz/library/opatov/

 

Obecní knihovna v Opatově je základní knihovnou obce ve smyslu Zákona č. 257/2001 Sb. o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon). Posláním knihovny je přispívat rozvoji kultury a vzdělání v obci. Veřejné knihovnické a informační služby poskytuje knihovna bezplatně.

Knihovna je registrována na MK ČR pod registračním číslem 1562. Tato registrace je podmínkou pro to, aby mohly být obecní knihovně poskytovány knihovnické služby v rámci regionálních funkcí. Obecní knihovna v Opatově patří mezi knihovny obvodu Svitavy, kterým

poskytuje služby Městská knihovna ve Svitavách (pověřená knihovna).

Knihovna se nachází v budově obecního úřadu, Opatov 159.