obec Opatov

Obecní knihovna

sídlo: Opatov 159, 569 12 (budova obecního úřadu)

knihovnice: Vlasta Jirušová, tel. 732 220 796

otevírací doba: čtvrtek 14 – 17 h 

 

Aktuálně

Knihovna „trhá“ rekordy v návštěvnosti, minulý čtvrtek nás navštívilo přes 30 čtenářů! Přijďte si i Vy
pro pěkné čtení, máme opět mnoho nových knih, ať už našich vlastních nebo, tento týden „čerstvě“,
z výměnného fondu svitavské knihovny.
Březen, jako měsíc knihy, jsme i v naší knihovně oslavili. Například v rámci Noci s Andersenem
knihovnu navštívilo na 70 žáků ze ZŠ. Návštěva byla spojena s krátkou besedou a četbou, mnoho dětí
si i vypůjčilo knížku. Nesmím zapomenout na děti z MŠ, kterých bylo 31, všechny si pozorně vyslechly
pohádku z Andersenových pohádek. Věřím, že v knihovně bylo všem dobře a těším se na jejich další
návštěvu! Vlasta Jirušová, knihovnice

 

 

 

 

 

 

  • Fotky z akcí najdete zde:

https://www.obecopatov.cz/254-fotky-z-akci#main_content

a videa zde:

https://www.obecopatov.cz/252-videogalerie#main_content

 

Služby

půjčování knih z vlastního fondu a také ze souborů knih z výměnného fondu Městské knihovny ve Svitavách

Seznam knih

Zde najdete všechny knihy, které si můžete v obecní knihovně půjčit: https://booksy.tritius.cz/library/opatov/

 

Obecní knihovna v Opatově je základní knihovnou obce ve smyslu Zákona č. 257/2001 Sb. o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon). Posláním knihovny je přispívat rozvoji kultury a vzdělání v obci. Veřejné knihovnické a informační služby poskytuje knihovna bezplatně.

Knihovna je registrována na MK ČR pod registračním číslem 1562. Tato registrace je podmínkou pro to, aby mohly být obecní knihovně poskytovány knihovnické služby v rámci regionálních funkcí. Obecní knihovna v Opatově patří mezi knihovny obvodu Svitavy, kterým

poskytuje služby Městská knihovna ve Svitavách (pověřená knihovna).

Knihovna se nachází v budově obecního úřadu, Opatov 159.