obec Opatov

Obecní knihovna

Obecní knihovna v Opatově je základní knihovnou obce ve smyslu Zákona č. 257/2001 Sb. o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon). Posláním knihovny je přispívat rozvoji kultury a vzdělání v obci. Veřejné knihovnické a informační služby poskytuje knihovna bezplatně.

Knihovna je registrována na MK ČR pod registračním číslem 1562. Tato registrace je podmínkou pro to, aby mohly být obecní knihovně poskytovány knihovnické služby v rámci regionálních funkcí. Obecní knihovna v Opatově patří mezi knihovny obvodu Svitavy, kterým

poskytuje služby Městská knihovna ve Svitavách (pověřená knihovna).

Knihovna se nachází v budově obecního úřadu, Opatov 159.

 

Služby

půjčování knih z vlastního fondu a také ze souborů knih z výměnného fondu Městské knihovny ve Svitavách

 

Výpůjční doba

Čtvrtek: 14 - 17 h  

 

Seznam knih

Zde najdete všechny knihy, které si můžete v obecní knihovně půjčit: http://lwww.booksy.cz/lanius/opatov/l.dll?htm~baze.htm

 

Knihovnice

Libuše Barešová a Vlasta Jirušová

 

Výpůjční řád