obec Opatov

Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí

Vyvěšeno: 30. 01. 2020

Sejmuto: 16. 03. 2020

Přiložené dokumenty: