obec Opatov

Oznámení o zahájení řízení pro vydání stavebního povolení na stavby - přeložky a opravy meliorací

Vyvěšeno: 16. 06. 2023

Sejmuto: 17. 07. 2023

Přiložené dokumenty: