obec Opatov

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro volby do zastupitelstev obcí konané ve dnech 10. a 11. října 2014

Vyvěšeno: 19. 08. 2014

Sejmuto: 10. 09. 2014

Přiložené dokumenty: