obec Opatov

Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů - zahájení zjišťovacích řízení

Vyvěšeno: 01. 03. 2016

Sejmuto: 16. 03. 2016

Přiložené dokumenty: