obec Opatov

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA oznámení opatření obecné povahy Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Vyvěšeno: 09. 05. 2016

Sejmuto: 24. 05. 2016

Přiložené dokumenty: