obec Opatov

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Opatov v Čechách - pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky k výkonu činnosti

Vyvěšeno: 22. 02. 2017

Sejmuto: 09. 03. 2017

Přiložené dokumenty: