obec Opatov

Fotky z akcí

Účastníci akcí pořádaných obcí Opatov (tj. včetně volnočasového centra, knihovny a Opatovské hospody) souhlasí s pořízením foto/video dokumentace a jejím zveřejněním na oficiálních kanálech obce Opatov (webová a facebooková stránka, vývěsky, zpravodaj). Případný nesouhlas je možné sdělit na tel. 736 270 717.

 

Fotky z akcí 2018

Fotky z akcí hledejte na Facebooku obce Opatov (abyste si fotky prohlédli, není nutné mít účet na Facebooku)

Tábor pro malé děti 30. 7. - 3. 8. 2018

Taneční tábor v Opatově 2018

Obecní knihovna v Opatově - vyhlášení čtenářské soutěže, pasování prvňáčků na čtenáře, čtenářské dílny

Dětský den "Pohádkový les" 2018

Bowlingová liga 2017/2018 - vyhlášení výsledků

Divadelní představení "Postel pro anděla"

Pálení čarodějnic

Obecní knihovna v Opatově - Noc s Andersenem a detektivové v knihovně

 

Fotky z akcí 2017

Vánoční nadílka ve volnočasovém centru

Zlatá svatba - manželé Svobodovi

Vítání občánků 10. 12. 2017

Taneční v Opatově 2017

Obecní knihovna v Opatově - beseda se spisovatelem Tomášem Holíčkem

Mikulášská diskotéka 2017

Adventní jarmark 2017

Setkání seniorů v Opatově 2017

Partnerství pokračuje - návštěva z italského Colverde

Tábor pro malé děti 14. - 18. 8. 2017

Tábor pro malé děti 31. 7. - 4. 8. 2017

Taneční a pohybový tábor v Opatově 2017

Tábor pro větší děti 10. - 17. 7. 2017

MMČR v motokrosu, Opatov 2017

Obecní knihovna v Opatově - Pasování prvňáčků na čtenáře - školní rok 2016/2017

Vítání občánků 11. 6. 2017

Dětský den "Pohádkový les" 2017 - první album, druhé album

Obecní knihovna v Opatově - Velká čtenářská soutěž 2017

Obecní knihovna v Opatově - Noc s Andersenem 2017

 

Fotky z akcí 2016

Adventní jarmark a adventní dílny 2016

Setkání seniorů v Opatově 2016

Vítání občánků 16. 10. 2016

Lampionový průvod 2016

MMČR v motokrosu, Opatov 2016

Hasičská soutěž "O pohár starosty obce Opatov" 2016 

Zakončení prázdnin v Opatově 2016

Tábor pro menší děti 25. - 29. 7. 2016

Taneční a pohybový tábor v Opatově 2016

Tábor pro větší děti 11. - 15. 7. 2016

Obecní knihovna v Opatově - Pasování prvňáčků na čtenáře - školní rok 2015/2016

Dětský den "Pohádkový les" 2016

Obecní knihovna v Opatově - Noc s Andersenem 2016

Jarní prázdniny v Opatově - první album, druhé album