obec Opatov

Technické služby a skládka

Firma Technické služby OPATOV s.r.o. byla založena na jaře 2007, z důvodu úspory finančních prostředků při odpočtu DPH. Jediným majitelem firmy je obec Opatov.

Zajišťujeme zimní údržbu místních komunikací, odvoz komunálního i tříděného odpadu a v případě zájmu občanů kontejnerovou dopravu (suť, písek, stavební materiál, palivové dříví...).

Cena 1 hodiny provozu traktoru: 600 Kč + DPH

Telefon OÚ: 461 593 154

Skládka Eko Bi

Na katastru obce Opatov se nachází část skládky komunálního odpadu, kterou provozuje firma Eko Bi Česká Třebová.

Odvoz komunálního a tříděného odpadu na skládku zajišťuje firma TECHNICKÉ SLUŽBY OPATOV s.r.o.