obec Opatov

Tříkrálová sbírka

Svátek Tří králů byl posledním dnem vánočního období, kdy se koledníci vydávali na koledu. Původně koledovali malí i velcí, přálo se vše dobré do nového roku. Postupem doby přecházelo koledování na děti a chudé, pro které to byla možnost jak si trochu přilepšit. Koledníky zvali lidé domů, kde obyvatelům zahráli představení o Třech králích nebo mudrcích, kteří se přišli poklonit narozenému Ježíškovi. Moc, věda a bohatství skláněla se tak před chudobou a láskou.
Tradice obnovená v Čechách a na Moravě na počátku nového století vychází z tohoto původního zdroje. Jen ovšem učiní mudrce a krále ze spousty dobrovolníků, jejichž prostřednictvím se vždy na počátku roku roznese spousta radosti, přání dobra a také zpěvu. Pro některé lidi je koledování příležitostí k setkání na konci vánočního období. Příležitostí ke komunikaci pro osamělé. Příležitostí k nabrání energie. Ale i příležitostí k objevení toho, kdo sám by pomoc potřeboval a ostýchá se si o ni říci. Příležitostí k projevu sounáležitosti. Teprve potom přichází na scénu kasička. Dává lidem možnost, aby i oni byli dobří. Není povinnost do ní přispět, můžeme si poslechnout koledu a usmát se. Radost z úsměvu příjemce povzbudí vždycky. Můžeme příležitost využít. Přát dobro druhým můžeme všichni. A také požehnání. Požehnání příbytku nápisem tříkrálovým. A to je možná důvod, proč by „normální“ lidé měli chodit na Tříkrálovou sbírku. Prostě, aby to bylo na světě hezčí.
V katolických zemích se o svátku Zjevení Páně (6. ledna) píše posvěcenou křídou na dveře domů a chlévů zkratka K † M † B † nebo latinský ekvivalent C † M † B † (nebo † C † M † B ) jako formule požehnání. Původní text zní Christus mansionem benedicat – Kristus ať obydlí žehná, ať Kristus požehná tomuto příbytku (po celý rok – proto se za třetí křížek píše letopočet). Tři křížky symbolizují Nejsvětější Trojici, tj. Otce, Syna a Ducha Svatého. Nejsou to tedy znaménka „plus“ mezi iniciálami.https://cs.wikipedia.org/wiki/Tři_králové 
Vybrané peníze slouží k přímé pomoci a také pomáhají zlepšovat sociální služby, které Charita zprostředkovává, či jejich dostupnost. Použití prostředků lze sledovat na stránkách Tříkrálové sbírky.
Získanou částku použijeme k pomoci konkrétním rodinám, dále bychom rádi pokročili v řešení bezbariérového přístupu v nové budově v Polní ulici, tentokrát do 1. patra. Budova slouží klientům jako tvůrčí dílny a sídlí zde také Charitní pečovatelská služba.

Tříkrálová sbírka 2017 Ročník 2017 přinesl 453 553 Kč. Samotné Svitavy vykoledovaly 240 980 Kč.
V ostatních obcích se sešlo 212 573 Kč. Díky výtěžku minulé sbírky jsme: • podpořili přímou pomoc rodinám s dětmi • částečně vybavili dílny Světlanky – centra denních služeb a zázemí Charitní pečovatelské služby Vaše důvěra je pro nás závazkem a současně povzbuzením pro naši práci. Fotografie z koledování let minulých a přehled výtěžků podle jednotlivých vedoucích skupin a obcí naleznete na našich internetových stránkách: http://svitavy.charita.cz/trikralova-sbirka/
 
Děkujeme všem, kdo přispějí finančně, či svým časem jako koledníci.
Miriam Holubcová

Vloženo 05. 01. 2018