obec Opatov

Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.,o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů - za rok 2016

Vyvěšeno: 27. 02. 2017

Sejmuto: 31. 12. 2017

Přiložené dokumenty: