obec Opatov

Místní akční skupina Svitava z.s. vyhlašuje Výzvu MAS v souladu s Programovým rámcem PRV SCLLD schváleným Ministerstvem Zemědělství (ŘO Programu rozvoje venkova)

Vyvěšeno: 02. 05. 2018

Sejmuto: 31. 05. 2018

Přiložené dokumenty: