obec Opatov

Archiv

V roce 2003 nám brněnská firma Regionservis pomohla najít vhodnou obec v zahraničí, se kterou bychom pod záštitou EU mohli navázat partnerství. Jako nejvhodnější se zdála podobně velká obec v severní Itálii, Drezzo, která se nachází na hranicích Itálie a Švýcarska, 50 km od Milána.

V prosinci téhož roku se v Miláně konala Mezinárodní konference partnerství, kde se poprvé setkali starostové obou obcí ( za Opatov Ing. Petr Kovář, za Drezzo Lorenzo Canepa ). Starosta Opatova při této příležitosti Drezzo navštívil a setkal se i s dalšími zástupci obce. Na obou stranách byla patrná vůle a chuť zkusit rozvíjet partnerství i v podmínkách malých obcí, což zatím bývá zpravidla doménou jen větších měst.

V lednu 2004 si Opatov přijelo prohlédnout několik zástupců Drezza, kteří byli pozváni na tradiční Myslivecký ples.

V září 2004, za podpory dotací z EU, jelo do Itálie na návštěvu Drezza 45 obyvatel Opatova, (převážně dětí ). Čekalo je stylové uvítání, pohostinnost místních ( ubytování bylo zajištěno v rodinách a klubovně ), dobré jídlo,  prohlídka Drezza a okolí ( návštěva školy ve vedlejším městě, rozestavěné knihovny a starobylé kaple v Drezzu ), města Como, fotbalový zápas

Opatov : Drezzo, ale hlavně  podpis Smlouvy o partnerství. Ta byla slavnostně podepsána 11.9.2004 starosty obou obcí ( v Drezzu nově zvolený Cristian Tolettini ) a za účasti paní M.T.Coppo Gavazzi, zástupkyně evropské komise pro rozvoj partnerství.  Návštěva byla zakončena slavnostní večeří v místní restauraci. 

V dalším roce se bohužel nepodařilo získat dotace na podporu partnerství z EU, proto do Opatova v červnu přijelo jen několik  zástupců Drezza, mezi nimi i bývalý starosta a "otec" myšlenky partnerství Lorenzo Canepa.  I tady byla ( 2.6.2005 ) podepsána smlouva, kterou občané těchto obcí vyjadřují společnou vůli k rozvoji přátelství. Pro naše hosty jsme se snažili také vytvořit pohostinnou atmosféru. Prohlédli si Opatov i s novou výstavbou. Navštívili MŠ, ZŠ a novou jídelnu.V kostele sv. Antonína sloužili slavnostní mši opatovský farář Jaroslav Horník a Don Giovanni z Drezza. Podívali jsme se do Svitav a Litomyšle. Italům se velmi se jim líbilo ubytování  uprostřed přírody na Vysokém Poli, velký úspěch mělo setkání s opatovskými obyvateli na fotbalovém hřišti, ale hlavně naše koláčky!, které pro vzácnou návštěvu připravily ženy z Klubu důchodců.

Vedení Drezza v rámci oficiálně schváleného partnerství přislíbilo příspěvek na dětská hřiště.  Na podzim 2005, jsme při soukromé cestě přivezli do Drezza projekt a v dalším roce byl příspěvek 60.000 Kč použit na spolufinancování výstavby dvou dětských hřišť ( celkové náklady cca 250 000 Kč ). V současné době jsou již využívána a podporu naší partnerské obce připomínají informační tabule.

Ani v roce 2006 se nám nepodařilo dosáhnout na dotace z EU a Opatov při soukromé cestě navštívilo 2. - 4.6. 2006 několik mladých obyvatel Drezza, mezi nimi i nový starosta Cristian Tolettini. Navštívili Obecní úřad, kde stejně jako návštěva v roce 2005 ochutnali naše koláčky.  Prohlédli si Opatov, ZŠ, zajímali se o vodní elektrárnu na rybníku Hvězda, raritou pro ně byly motokrosové závody, které právě probíhaly. Návštěvníky jsme vzali na prohlídku jeskyní  Moravského krasu. Ale největší úspěch mělo setkání a zábava s obyvateli Opatova při fotbalovém utkání. Opékaly se klobásy, grilovalo maso a s přibývajícími hodinami "padaly" i jazykové bariéry.

V roce 2007 se z finančních důvodů neuskutečnila žádná oficiální návštěva ( mimo jedné soukromé ), ale v roce 2008 se budeme snažit v této tradici pokračovat, i za předpokladu vlastního financování.

Je zřejmé, že zájem o rozvíjení tohoto partnerství je trvalý a oboustranný ( k tomu mají přispět i tyto stránky pro naše občany a stránky v italštině pro obyvatele Drezza - viz  odkaz v nabídce  ,,Per nostri amici a Drezzo'' ). Chceme dále pokračovat, přestože s podporou EU nemůžeme počítat ( dotace pro nás, s programem, který můžeme jako malá obec zajistit, nejsou dosažitelné, několik žádostí bylo evr. komisí zamítnuto, s odůvodněním, že jsou málo proevropské apod.). 

Rádi bychom, aby se do Drezza mohlo podívat více našich obyvatel, dětí, mohla se navazovat nová a rozvíjet stávající přátelství, poznávat odlišnosti i to, co je nám společné v běžném životě, kultuře, tradicích. To je pro nás, i Drezzo, kde žijí stejní lidé jako my, hlavním smyslem partnerství.