obec Opatov

ROZHODNUTÍ - ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ, rozhodnutí o umístění stavby - rozšíření skládky TKO Třebovice

Vyvěšeno: 17. 12. 2014

Sejmuto: 02. 01. 2015

Přiložené dokumenty: