obec Opatov

Stavební úpravy hasičské zbrojnice

Předmětem projektu jsou stavební úpravy stávající zbrojnice, které jsou
nevyhnutelným krokem pro zajištění odolnosti stanice a zachování JPO III Opatov v IZS Pardubického kraje, čímž dojde k zajištění adekvátní bezpečnosti v obci Opatov a blízkém okolí. Obec Opatov je zřizovatelem předmětné JPO III, která je určena nejen k hašení požárů, ale i k likvidaci škod při živelných pohromách. Pro zachování JPO jsou potřeba prostory, které svým stavem a technickým vybavením budou sloužit tomuto účelu.

Přiložené dokumenty:

Vloženo 25. 01. 2018