obec Opatov

Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Opatov v Čechách - oznámení o zjišťování průběhu hranic pozemků

Vyvěšeno: 05. 03. 2018

Sejmuto: 21. 03. 2018

Přiložené dokumenty: