obec Opatov

Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.,o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů - za rok 2015

Vyvěšeno: 26. 02. 2016

Sejmuto: 31. 12. 2016

Přiložené dokumenty: