obec Opatov

Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.,o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů - za rok 2017

Vyvěšeno: 27. 02. 2018

Sejmuto:

Přiložené dokumenty: