obec Opatov

ČR - STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD - Oznámení o zamýšleném převodu

Vyvěšeno: 12. 06. 2018

Sejmuto: 12. 09. 2018

Přiložené dokumenty: