obec Opatov

Dotazník pro obec Opatov

Start akce: 05. 11. 2020

Konec akce: 15. 11. 2020

 

Udělejte si chvíli čas a vyplňte dotazník k tomu, co byste chtěli v budoucnu v obci zlepšit :-)!

Dotazník je určený pro občany i podnikatele a poslouží organizaci MAS Svitava (místní akční skupina), což je sdružení obcí, firem a neziskových organizací, při nastavení strategického dokumentu rozvoje území Svitavska pro dotační období 2021 – 2027, ve kterém jde o to, co se bude z dotací na našem území podporovat. Strategický dokument určuje, do jaké oblasti a jaká část státních i evropských dotací, které „jdou přes MASku“, půjde, tj. co se do plánu nedá, na to potom nemíří peníze, pokud tedy obce nebo podnikatelé chtějí o dotační finanční podporu u MAS žádat, musí více lidí svůj názor vyjádřit (ve strategii jsou zohledněny většinové názory).

Pracovat s dotazníkem je jednoduché, skládá se z několika oblastí, např. Život v obci, Infrastruktura, Životní prostředí, atp., ke kterým se můžete vyjádřit – odpovídáte, jak jste s čím spokojeni, ale nejdůležitější je na konci každé oblasti napsat, jaké máte nápady, co by bylo dobré udělat, vylepšit… DŮLEŽITÉ! – v dotazníku se můžete i vracet a své odpovědi upravovat nebo doplňovat, klikněte zde – https://forms.gle/Nf6cxZmZhGADKNeh7 a už můžete začít.

Dotazník je ANONYMNÍ a SLOUŽÍ JAKO CENNÝ ZDROJ INFORMACÍ OD OBČANŮ, jde o vaše nápady! Ty poslouží hlavně při tvorbě strategického dokumentu MAS Svitava a následně k otevření možností čerpání dotací v období 2021 - 2027, ale analýza odpovědí bude využita i v plánu dalšího rozvoje obce. Máte tedy jedinečnou příležitost se na směřování rozvoje obce podílet!

Děkujeme za spolupráci!

MAS Svitava na vaše odpovědi čeká do 15. 11. 2020.

 

Vloženo 05. 11. 2020