obec Opatov

Obecně závazná vyhláška č. 3/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odsraňování komunálních odpadů

Vyvěšeno: 08. 12. 2012

Sejmuto: 27. 12. 2012

Přiložené dokumenty: