obec Opatov

Placení místních poplatků

Start akce: 01. 04. 2022

Konec akce: 13. 04. 2022

 

PLACENÍ MÍSTNÍCH POPLATKŮ za odpad, psy a pronájmy obecních pozemků bude probíhat v dubnu: preferujeme platbu na účet 1283343349/0800, jako VS uveďte číslo popisné a do poznámky příjmení, před platbou si ověřte, prosím, celkovou částku u p. Hromádkové

(tel. 461 593 154, obecopatov@cmail.cz), 4., 6., 11., a 13. 4. v hotovosti na OÚ v úředních hodinách (pondělí a středa 7 – 12 h a 13 – 17 h).

Poplatek za odpad činí 400,- Kč na osobu s trvalým pobytem v obci (od poplatku jsou osvobozeny osoby nad 76 let a děti do 6 let), za rekreační objekt 400,- Kč, poplatek za psa 80,- Kč a za každého dalšího 100,- Kč.

Pokud platba v termínu neproběhne, od 1. 5. 2022 nebudou dotyčnému popelnice vyváženy.

Vloženo 14. 03. 2022