obec Opatov

Vybudování místa pro předcházení vzniku odpadů v obci Opatov

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií — Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Předmětem podpory je stavba a nákup vybavení, které umožní zvýšit předcházení vzniku komunálního odpadu v Pardubickém kraji. Realizací tohoto projektu dojde ke snížení produkce odpadü o cca 21,39 t/rok.

Celkové způsobilé výdaje: 1 603 944 Kč
Dotace EU: 1 363 352 Kč (85 %)
Příspěvek příjemce podpory: 240 592 Kč (15 %)

Datum zahájení realizace projektu: 9. 8. 2021
Datum ukončení realizace projektu: 31. 10. 2022