obec Opatov

Veřejná vyhláška - oznámení o vydání opatření obecné povahy - vydání Změny č. 2 územního plánu obce Opatov

Vyvěšeno: 13. 06. 2013

Sejmuto: 28. 06. 2013

Přiložené dokumenty: