obec Opatov

Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Vyvěšeno: 26. 01. 2023

Sejmuto: