obec Opatov

Oznámení o zahájení řízení pro vydání stavebního povolení na stavby - přeložky a opravy meliorací

Vyvěšeno: 09. 03. 2023

Sejmuto: 09. 04. 2023

Přiložené dokumenty: