obec Opatov

Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Opatov v Čechách - zápis z úvodního jednání

Vyvěšeno: 22. 06. 2018

Sejmuto: 09. 07. 2018